Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowe Komisje Lekarskie

Kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej


Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej wobec:

1.żołnierzy rezerwy;

2.osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;

3.osób podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.


Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek osób wymienionych w pkt. 1-3.

Wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej należy złożyć  w WKU wraz z posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia.


 Dokumenty, które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:

1. kartę skierowania (wydaje WKU);
2. książeczkę wojskowa;
3. dowód osobisty;
4. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się na ponowną komisję lekarską.

 

UWAGA

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności  do czynnej służby wojskowej D albo E.Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541.)

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP