Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Normy sprawdzianu kwalifikacyjnego

                                                 

                 

ĆWICZENIA I NORMY SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA
W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że na bieżąco prowadzony jest nabór żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Osoby zainteresowane kierowane są na weryfikację do jednostek wojskowych prowadzących nabór. W ramach weryfikacji przeprowadzany jest sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

                                                          

Kandydaci (spełniający ustawowe kryteria do powołania na żołnierzy zawodowych) na weryfikacji powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do sprawdzianu z wychowania fizycznego, strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP