Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do służby zawodowej wot

             Nabór do zawodowej służby wojskowej w jednostkach

              Wojsk Obrony Terytorialnej 

                w korpusie oficerów i podoficerów

  

W celu realizacji zapisów Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie formowania Brygad Obrony Terytorialnej, planuje się uruchomienie procesu powoływania żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

   Obecnie istnieje możliwość powoływania żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów i podoficerów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT w:

· 1 PBOT (1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku)
· 2 LBOT (2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie)
· 3 PBOT (3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie)
· 25 bOT (25 batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku)
· 5 bOT (5 batalion Obrony Terytorialnej w Siedlcach)
· 23 bOT (23 batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie)
· 24 bOT (24 batalion Obrony Terytorialnej w Rzeszowie)
 
 Zainteresowanych oficerów i podoficerów rezerwy  prosimy o zgłaszanie się do WKU z:

- życiorysem,
- dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie,
- dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje bądź uprawnienia (prawo jazdy,  ukończone kursy, szkolenia).

   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury osób w wieku do 45 lat i po przejściu wstępnej kwalifikacji prowadzonej przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Powołanie do jednostek WOT będzie realizowane na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów, jakie musi spełniać kandydat na żołnierza zawodowego w poszczególnych korpusach osobowych oraz normy sprawdzianu kwalifikacyjnego  z wychowania fizycznego zamieszczone są w zakładce „ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA”.

Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie:

p. Malwina SZELIGA  tel. 261-442-318

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP