Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do NSR

NABÓR ŻOŁNIERZY DO NSR

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach infornuje, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu prowadzi nabór do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusach szeregowych, podoficerów. Termin i miejsce kwalifikacji: 02.09.2020 r. ul. Mickiewicza 15, Sieradz.

Kandydaci chętni do udziału w kwalifikacjach muszą posiadać środki ochrony wynikającez zachowania wytycznych dotyczących przeciwdziałania COVID-19 (maseczka i rękawiczki) oraz zaświadczenie o odbytym egzaminie z wychowania fizycznego (lub inny dokument zawierający ocenę ze sprawności fizycznej). 

Ponadto kandydaci powinni posiadać:

 • dokumenty tożsamości,
 • prawo jazdy, CV
 • oraz wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje (takie jak np.: świadectwa ukończenia szkół, dokumenty potwierdzające ukończenie różnego rodzaju kursów, certyfikaty, upoważnienia, zaświadczenia, opinie służbowe oraz dokumenty opiniodawcze, legitymacje i inne).

Warunkiem przystąpienia do wzięcia udziału w kwalifikacjach jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: a.niewiadomski@ron.mil.pl do dnia 26.08.2020r. Zgłoszenie powinno zawierać:

- nr telefonu,

- stopień wojskowy,

- imię (imiona),

- nazwisko,

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej, wykształcenie oraz informację o ukończonych szkołach,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z jednostką wojskową: 261-611-464, 261-611-465.

Kontakt z WKU w Skierniewicach: 261-442-324, 261-442-300.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że 19 Brygada Zmechanizowana w Lublinie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych i oficerów. Osoby zainteresowane możliwością zawarcia kontraktu w ramach NSR w celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu:

19 Brygada Zmechanizowana – tel. 262-722-011

WKU – tel. 261-442-324

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. Osoby zainteresowane możliwością zawarcia kontraktu w ramach NSR w celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu:

WKU – tel. 261-442-324


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie istnieją wolne stanowiska w korpusie podoficerów i szeregowych przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych, na które prowadzony jest nabór można uzyskać pod numerami telefonów:

JW 4495 w Krakowie - 261-134-551,

WKU w Skierniewicach – 261-442-324.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość podpisania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 1 Ośrodku Radioeletronicznym (JW 3411) w Grójcu, na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

Stopień Nazwa stanowiska SW

POR.

KPT.

OFICER OPERACYJNY 30B01

POR.

KPT.

OFICER SEKCJI 30B01

POR.

KPT.

SZEF ZESPOŁU 28B01

SIERŻ.

ST. SIERŻ

MŁ. CHOR.

MŁODSZY PODOFICER

SZTABOWY

28B21

28D29

30B28

SIERŻ.

ST. SIERŻ

MŁ. CHOR.
PODOFICER OPERACYJNY 30B21

SIERŻ.

ST. SIERŻ

MŁ. CHOR.
PODOFICER SZTABOWY

28D29

28T22

SIERŻ.

ST. SIERŻ

MŁ. CHOR.

STARSZY PODOFICER

SZTABOWY

28B21

30B21

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

- JW 3411 w Grójcu: 261-513-441 lub 261-513-485

- WKU w Skierniewicach: 261-442-306 lub 261-442-300

 


 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość podpisania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 2039 w Lidzbarku Warmińskim, na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych:

 • zwiadowca – radiotelefonista
 • zwiadowca – ratownik
 • zwiadowca – celowniczy

 Bliższych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 •  JW 2039 Lidzbark Warmiński: 261-317-388
 •  WKU w Skierniewicach: 261-442-306; 261-442-300

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość podpisania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w niżej wymienionych jednostkach wojskowych:

 • 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy
 • 1 Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia w Bydgoszczy
 • 1 Batalion Logistyczny w Bydgoszczy
 • 2 Batalion Logistyczny w Bydgoszczy
 • 3 Batalion Logistyczny w Gliwicach

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych, na jakie prowadzony jest nabór w poszczególnych jednostkach wojskowych, można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy: tel. 261 411 761;
 • 1 Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia w Bydgoszczy: tel. 261 412 725;
 • 1 Batalion Logistyczny w Bydgoszczy: tel. 261 411 834;
 • 2 Batalion Logistyczny w Bydgoszczy: tel. 261 411 931;
 • 3 Batalion Logistyczny w Gliwicach: tel. 261 453 560;

lub

WKU w Skierniewicach: 261-442-306; 261-442-300.


 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość podpisania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu.

Kwalifikacje do służby wojskowej w ramach NSR w 2020 r. zaplanowane zostały w następujących terminach:

Miejsce prowadzenia kwalifikacji Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień Październik

10 Brygada Logistyczna,

45-820 Opole, ul. Domańskiego 68,

Godzina 08:00

24 23 27 25 29 28 26

 

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych na jakie prowadzony jest nabór można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 10 Brygada Logistyczna - tel. 261 625 097
 • WKU w Skierniewicach - tel. 261-442-324

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość podpisania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów i szeregowych w 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie.

 Kwalifikacje do służby wojskowej w ramach NSR odbędą się w dniu 28.01.2020r. od godz. 8.00 w 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie przy ul. Herberta 49.

 Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych na jakie prowadzony jest nabór w w/w Pułku można uzyskać  pod numerami telefonów:

 • 19 Brygada Zmechanizowana: tel. 261 152 512;
 • WKU w Skierniewicach: 261-442-324; 261-442-300.

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość podpisania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w:

 • 23 pułku artylerii w Bolesławcu
 • 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu

Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych na jakie prowadzony jest nabór można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 23 pułk artylerii w Bolesławcu: tel. 261 646 611;
 • 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu: tel. 261 171 321 lub 261 171 309;
 • WKU w Skierniewicach: 261-442-306; 261-442-300.

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 18 pułku rozpoznania w Białymstoku na stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych. Bliższych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 18 pułk rozpoznania w Białymstoku: 261-398-755
 • WKU w Skierniewicach: 261-442-324; 261-442-300

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostce Wojskowej 2189 w Nowym Dworze Mazowieckim na stanowiska służbowe w korpusie oficerów, korpusie podoficerów i szeregowych. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

 • WKU w Skierniewicach: 261-442-324; 261-442-300

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, że istnieje możliwość podpisania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w niżej wymienionych jednostkach wojskowych:

 • JW 1523 w Inowrocławiu;
 • JW 2250 w Krakowie;
 • JW 5699 w Przasnyszu;
 • 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu;
 • 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu;
 • JW 4210 w Powidzu;
 • 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach;
 • 1 pułku saperów w Brzegu.


Szczegółowych informacji dotyczących stanowisk służbowych, na jakie prowadzony jest nabór w poszczególnych jednostkach wojskowych, można uzyskać pod numerem telefonu:

 • WKU w Skierniewicach: 261-442-306; 261-442-300.

 


  

Kandydat zgłaszający się do jednostki na kwalifikacje powinien posiadać ze sobą w szczególności:

- dowód osobisty - kserokopia

- książeczkę wojskową

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego

- strój sportowy (dres sportowy)

- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

 

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych stanowi bezpośrednie, ochotnicze wzmocnienie armii i jest obecnie jedną z najważniejszych dróg do zawodowej służby wojskowej.

 

Jeżeli ktokolwiek wyraża zainteresowanie powyższą ofertą prosimy o niezwłoczne złożenie stosownego wniosku wraz z załączonymi dokumentami w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach.

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach, ul. Batorego 64 96-100 Skierniewice tel. 261-442-306, 261-442-300.

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP