Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

LEGIA AKADEMICKA

 Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia  wojskowego. Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciał(a)byś to urzeczywistnić - nic prostszego, już diś złóż wniosek w swojej uczelni do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla studentów jakim jest Legia Akademicka.

 

 Legia Akademicka to program pilotażowy edukacjii wojskowej studentów. Etap powoływania studentów polega na zaliczeniu częsci teoretycznej szkolenia wojskowego w uczelni, a następnie złożenie wniosku o powołanie do odbycia w trybie ochotniczym ćwiczeń wojskowym w ramach tego programu. Studenci, którzy z różnych przyczyn wyżej wymienionego wniosku w uczelni, mogą je składać
w macierzystych WKU oraz w trybie indywidualnym przez e-PUAP.

 

Szkolenie dzieli się na część teoretyczną - realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego,która obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i kończą się egzaminem.

 

Część praktyczna odbędzie się w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych i realizowana będzie przez studentów, którzy pozytywnie zaliczyli część teoretyczną programu oraz ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna odbędzie się w przerwie wakacyjnej.

 

Kto może przystąpić do programu:

 • osoba posiadająca obywatelstwo polskie;
 • osoba będąca studentem uczelni wyższej, która przystąpiła do programu;
 • osoba, która przeszła kwalifikację wojskową bądź wyraża gotowość do jej odbycia.

 

Jak zgłosić się na szkolenie w ramach Legii Akademickiej:

 • składasz wnioseko przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu wojskowego Legii Akademickiej do uczelni, która zgłosiła się do projektu pilotażowego;
 • zaczynasz uczęszczać na zajęcia teoretyczne na uczelni;
 • zdajesz egzamin z częśći teoretycznej;
 • otrzymujesz zaświadczenie;
 • składasz za pośrednictwem uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe (część praktyczna);
 • otrzymujesz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe;
 • stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie w ramach modułu podstawowego, w czasie którego składasz przysięgę wojskową i zostajesz żołnierzem rezerwy;
 • stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie w ramach modułu podoficerskiego - jeśli wyraziłeś chęć i zaliczyłeś część teoretyczną dot. szkolenia podoficerskiego - zostajesz podoficerem rezerwy.

 Do pobrania:


Bliższych, szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach osobiście bądź telefonicznie:
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SKIERNIEWICACH,
ul. Batorego 64, 96 - 100 Skierniewice,
tel. 261-442-300, 261-442-318
lub pod adresem:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 

 

 

 

 

 Wykaz uczelni, które biorą udział w programie:
"Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej"

 

L.p.

Nazwa uczelni

Województwo

Uczelnie publiczne

1.

Uniwersytet w Białymstoku

podlaskie

2

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

kujawsko - pomorskie

3

Uniwersytet Gdański

pomorskie

4

Uniwersytet Łódzki

łódzkie

5

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

świętokrzyskie

6

Uniwersytet  Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie

lubleskie

7

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

warmińsko - mazurskie

8

Uniwersytet Szczeciński

zachodniopomorskie

9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

kujawsko - pomorskie

10

Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie

11

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

małopolskie

12

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

lubelskie

13

Uniwersytet Zielonogórski

lubuskie

14

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

mazowieckie

15

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

lubelskie

16

Politechnika Łódzka

łódzkie

17

Politechnika Białostocka

podlaskie

18

Politechnika Lubelska

lubelskie

19

Politechnika Koszalińska

zachodniopomorskie

20

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

podkarpackie

21

Politechnika Śląska

śląskie

22

Politechnika Świętokrzyska

świętokrzyskie

23

Politechnika  Opolska

opolskie

24

Politechnika Warszawska

mazowieckie

25

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

małopolskie

26

Akademia Pomorska w Słupsku

pomorskie

27

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


śląskie

28

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

wielkopolskie

29

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

pomorskie

30

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

mazowieckie

31

Akademia Wychowania Fizycznego im. we Wrocławiu

dolnośląskie

32

Akademia im. Jakuba Paradyża

lubuskie

33

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

lubelskie

34

Panstwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

podkarpackie

35

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

lubelskie

36

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

podkarpackie

37

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

maałopolskie

38

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

dolnośląskie

39

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

małopolskie

40

Podhalańska Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

małopolskie

41

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

opolskie

42

Panstwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im.  ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

podkarpackie

43

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

łodzkie

44

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

zachodniopomorskie

45

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

maałopolskie

46

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

zachodniopomorskie

47

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelussa Silesiusa w Wałbrzychu

dolnośląskie

48

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

wielkopolskie

49

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

lubelskie

50

Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

wielkopolskie

51

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

małopolskie

                       Uczelnie niepubliczne

1

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

wielkopolskie

2

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

pomorskie

3

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

kujawsko - pomorskie

4

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

kujawsko - pomorskie

5

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

pomorskie

6

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

śląskie

7

Krakowska Akademia Frycza Modrzejewskiego w Krakowie

małopolskie

8

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

wielkopolskie

9

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

mazowieckie

 

 

Zdjęcia

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP