Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jednostki i terminy kwalifikacji

 

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

                                                                                                 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej  informujemy, że nabór prowadzą niżej wymienione jednostki wojskowe.

Kandydat udający się na kwalifikację do jednostki wojskowej powinien posiadać:

► dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa;
► dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
► zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
► strój sportowy;
►środki piśmiennicze.


Jednostki wojskowe prowadzące nabór do zawodowej służby wojskowej:
 

 

 

 


 

 

 

 • JW 4686 Kraków - 8 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 1 lipca, 26 sierpnia, 9 września, 7 października, 18 listopada, 2 grudnia 2020 r.

 

tel. JW: 261-134-867,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej-
 • w korpusie podoficerów i podoficerów starszych

tel. JW: 261-529-627,
tel.WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 9. Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie - 
 • w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów,

tel. JW: 261-315-008,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300

 

 • Oddział Zabezpieczenia w Warszawie:
 • w korpusie oficerów i podoficerów,

tel. JW: 261-892-302,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 •  10. Brygada Logistyczna,
 • w korpusie oficerów tel. JW: 261-625-075,
 • w korpusie podoficerów tel. JW: 261-625-079,
 • Narodowe Siły Rezerwowe tel. JW: 261-625-097,
 • w korpusie szeregowych tel. JW: 261-625-093.

 

 •  Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku i Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie
 • w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych,

tel. JW: 261-853-067, 

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 8. Kujawsko Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej 
 • w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych,

tel. JW: 261-415-516

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH - w dniach: 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 23 wrzesnia, 28 października, 25 listopada, 16 grudnia 2020 r. od godziny 08.00

tel. WKU: 261-442-318,261-442-300.

 

 • 5 Lubuski pułk artylerii w Sulechowie - w dniach: 15 i 29 kwietnia, 13 i 27 maja, 10 i 24 czerwca, 15 lipca, 19 sierpnia, 16 i 30 września, 14 i 28 października, 04 i 18 listopada, 16 grudnia 2020 r., godz. 08.00
 • w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych,

tel. JW.: 261-569-644,

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP w Warszawie 
 • w korpusie oficerów i podoficerów

tel. JW: 261-892-762, 261-892-528

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 

 • 6. batalion dowodzenia w Krakowie - w dniach: 7 i 21 kwietnia, 12 i 26 maja, 9 i 23 czerwca, 7 lipca, 25 sierpnia, 8 i 22 września, 6 i 20 października, 3 i 17 listopada, 8 grudnia 2020 r.

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

  

 • 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w Zgierzu,
 • w korpusie podoficerów i oficerów,

tel. JW: 261-442-076,

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 6. batalion dowodzenia w Krakowie - po uzgodnieniu telefonicznym,
 • w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych,

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4198 Warszawa (1. Baza Lotnictwa Transportowego) w Warszawie - (po uzgodnieniu telefonicznym) prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.

Tel. do kontaktów z JW, w celu uzgodnienia terminu kwalifikacji:

 • w korpusie oficerów: 261-821-739;
 • w korpusie podoficerów: 261-821-397.

 • 100. batalion łączności w Wałczu - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie podoficerów,

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej Toruń - każdy piątek od godz. 8.30 do godz. 12.00,

tel. 261-432-625, 261-432-626, 887-751-397,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300. 

 

 • JW 3411 Grójec - w każdy wtorek i czwartek miesiąca od godz. 08.00,

- w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych,

tel. JW: 261-513-485, 261-513-441,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

  

 • JW 4115 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach -15 i 22 kwiecień, 13 i 20 maj, 10 i 17 czerwiec, 15 i 22 lipiec, 12 i 19 sierpień, 16 i 23 wrzesień, 14 i 21 październik, 18 i 25 listopad, 9 i 16 grudzień 2020 roku.

 

tel. JW: 261-111-726,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4115 Gliwice
 • w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych

 Tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP Warszawa- po uzgodnieniu telefonicznym,

tel. JW 261-892-528, 261-892-762,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 1. Baza Lotnictwa Transportowego (JW 4198) Warszawa- po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerów i podoficerów,
tel. JW 261-821-397,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 5004 (Dywizjon Okrętów Bojowych) Gdynia - Oksywie - po uzgodnieniu telefonicznym.

tel. JW: 261-262-173, 261-262-970,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4071 - 11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu - w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 (czas stawiennictwa 7.45). Miejsce stawiennctwa: JW 4071 ul. Żarska przy biurze przepustek, brama środkowa).


- w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych zawodowych,

tel. JW: 261-688-360, 261-688-364,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej (JW 3718) Nowy Glinnik - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerów, 
- w korpusie podoficerów,  
tel. JW 261-167-509,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 104. batalion logistyczny Wałcz - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie szeregowych: kierowców kat. C, C+E oraz D, 
tel. JW 261-472-121, 261-472-434,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 22. Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork -  po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerskim, 
- w korpusie podoficerskim,
 tel. JW 261-536-249, 261-536-297,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4071 Żagań - w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00,

- w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

tel. JW 261-668-364, 261-668-360,  
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Pułk Reprezentacyjny WP Warszawa - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie szeregowych, 

tel. 261-848-731,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Łódź -  po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerskim, 
- w korpusie podoficerskim,

tel. JW 261-444-019,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów Lubliniec- po uzgodnieniu telefonicznym,

rekrutacja (do pobrania):


tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 

 • JW 4055 (2 pułk rozpoznawczy) Hrubieszów - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie podoficerskim, 
- w korpusie oficerskim,
 

tel. JW 261-158-269,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 31. WOG Zgierz - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerów,
- w korpusie podoficerów , 
tel. JW 261-442-015,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 15. Brygada Zmechanizowana (JW 3797) Giżycko - każdy poniedziałek o godz. 08.00,

tel. JW 261-335-232,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 15. Pułk Przeciwlotniczy (JW 4808) Gołdap - każdy poniedziałek od godz. 10.00,

- w korpusie szeregowych,
tel. JW 261-336-244
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300

 

 

 • 4. Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk - każdy wtorek i piątek po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie podoficerów zawodowych,


tel. JW 261-625-093,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 

 • 17. Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz - każdy wtorek o godz. 08.00,

- w korpusie szeregowych zawodowych,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie - w każdy czwartek  godz. 08.00,

- w korpusie szeregowych zawodowych,

tel.  JW: 261-686-241,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 11. pułk artylerii Węgorzewo - każda środa godz. 07.30,

ul. gen. J. Bema 7,
- w korpusie szeregowych zawodowych,

tel.  JW: 261-337-132
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW GROM

tel. JW: 22 689-31-94, 22 689-31-91,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW KOMANDOSÓW

tel. JW: 34 352-03-25,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW FORMOZA

tel. JW: 58 626-68-94,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW AGAT

tel. JW: 32 46-14-31,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW NIL

tel. JW: 12 455-25-05,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.


Bliższych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 261-442-318, 261-442-300.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP