Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jednostki i terminy kwalifikacji

 

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

                                                                                                 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej  informujemy, że nabór prowadzą niżej wymienione jednostki wojskowe.

Kandydat udający się na kwalifikację do jednostki wojskowej powinien posiadać:

► dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa;
► dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
► zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
► strój sportowy;
►środki piśmiennicze.


Jednostki wojskowe prowadzące nabór do zawodowej służby wojskowej:

 • JW 4392 Nowy Glinnik- 24 października 2019 r. o godz. 8.00,
 • w korpusie oficerów i podoficerów,


tel. JW: 261-167-614, 261-167-577,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim- 18 października, 8 i 22 listopada 2019 r., godz. 08.30. Miejsce stawiennictwa: JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
 • w korpusie szeregowych zawodowych,


tel. JW: 261-167-714,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW-1523 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu- 24 pażdziernika 2019 r. od godz. 08.00,
 • w korpusie oficerów młodszych, podoficerów (sierż., st sierż., mł. chor.),
 • w korpusie szeregowych zawodowych (prawo jazdy kat. C, C+E),


tel. JW: 261-436-448,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 6 batalion dowodzenia w Krakowie - po uzgodnieniu telefonicznym,
 • w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych,

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 •  JW 1230 Warszawa-Wesoła - 29 października 2019 r. o godz. 08.00,
 •  w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych,

tel. JW: 261-812-344, 261-812-109.

 

BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU
PÓŁNOCNY – WSCHÓD

102 batalion ochrony

 

Jednostka wojskowa Telefon Terminy kwalifikacji
102 batalion ochrony
 73-108 Kobylanka
Bielkowo
woj. Zachodniopomorskie

261 461 123
261 461 124
261 461 125
261 461 126
261 461 075

Kwalifikacje do korpusu szeregowych zaplanowano:
w Jednostce Wojskowej m. Bielkowo.

Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach: 18.10.2019 r.


Stawiennictwo w dniu kwalifikacji godz. 8.00. Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:

 • książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
  zaświadczenie
  o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.


W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
 • żołnierze po służbie przygotowawczej.

Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska
w korpusie szeregowych zawodowych, korpus osobowy wojsk lądowych:

- o specjalnościach ogólnowojskowych:
 • celowniczy
 • zwiadowca, zwiadowca - nurek

 

- o specjalnościach logistycznych:
 • kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E;
 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
 • kucharz;
 • operator koparki;
 • mechanik
 • elektromechanik
- o specjalnościach przeciwlotniczych:
 • obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy;

UWAGA !
Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji z JW.

 

 

NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA STE SW1 SW2 UP
DOWÓDCA PLUTONU               PPOR./POR. 20B01   11/12
DOWÓDCA PLUTONU               PPOR./POR. 34A01    34A04 11/12
DOWÓDCA PLUTONU                                    PPOR. /POR. 36A01   11/12
INSTRUKTOR                            PDF. 52A21   5/6/7
PODOFICER SZTABOWY                                 PDF. 54D21 54D22 5/6/7
PODOFICER SZTABOWY   PDF. 30C21   5/6/7
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU DOWÓDCA DRUZYNY PDF. 30A21          5/6/7
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU DOWÓDCA OBSŁUGI                                  PDF. 32A23   5/6/7
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU DOWÓDCA DRUŻYNY                                  PDF. 32B25   5/6/7
DOWÓDCA DRUŻYNY STARSZY NUREK                                    PDF.MŁD. 34A28      2/3/4
PIELĘGNIARKA        PDF.MŁD. 40G21          2/3/4
RATOWNIK MEDYCZNY          PDF.MŁD. 40H21          2/3/4
KIEROWCA                                         ELEKTROMECHANIK SZER./ST.SZER. 38T64 28B70 0/1
KIEROWCA                                           SZER./ST.SZER. 20B72   0/1
KIEROWCA                                         RADIOTELEFONISTA                                 SZER./ST.SZER. 38T64 28B65 0/1
OBSŁUGA   SZER./ST.SZER. 20B81   0/1
ZWIADOWCA                                        NUREK                                            SZER./ST.SZER. 34A63      0/1
OPERATOR                                         KIEROWCA                                         SZER./ST.SZER. 34A71 38T64 0/1
OPERATOR                                         POMOCNIK KIEROWCY SZER./ST.SZER. 34A71 38T64 0/1
OPERATOR                                           SZER./ST.SZER. 34A75   0/1
OPERATOR                                           SZER./ST.SZER. 38C62   0/1
OBSŁUGA   SZER./ST.SZER. 32A63   0/1
KIEROWCA   SZER./ST.SZER. 38T64   0/1
OPERATOR                                           SZER./ST.SZER. 32B62   0/1
KIEROWCA          SZER./ST.SZER. 38T65   0/1
KIEROWCA                                         OBSŁUGA                                          SZER./ST.SZER. 38T64 34T64 0/1
ELEKTROMECHANIK   SZER./ST.SZER. 34T64   0/1
MECHANIK   SZER./ST.SZER. 34T61 38T76 0/1
SPAWACZ   SZER./ST.SZER. 38T84   0/1
MECHANIK   SZER./ST.SZER. 20D63   0/1
MECHANIK       SZER./ST.SZER. 32T68   0/1
OPERATOR      SZER./ST.SZER. 34T64   0/1

 

 

 • 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu -16 października 2019 r.od godz. 08.00
 • w korpusie oficerów, podoficerów rezerwy, 
 • szeregowych rezerwy: kierowca kat. C, C+E, kucharz, ratownik, tokarz, spawacz (kat. C+), ślusarz (kat C+), eletromechanik.


tel. JW: 261-371-132, 261-371-339, 261-371-350, 261-371-110,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4495 Kraków- 12 listopada, 10 grudnia 2019 r., godz. 8.00
 • KIEROWCA-KUCHARZ-SW:38T64/38B61- 2 stanowiska,
 • KIEROWCA - SW:38T64 (kat. C) - 4 stanowiska,
 • KIEROWCA-RATOWNIK-SW:38T64/40H61 - (kat.C)- 1 stanowisko,
 • OPERATOR PPK - SW:20D65 - 3 stanowiska.


tel. JW.: 261-134-551
tel. WKU.: 261-442-318,261-442-300.

 • JW 4198 Warszawa (1. Baza Lotnictwa Transportowego) w Warszawie - (po uzgodnieniu telefonicznym) prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.


Głównym zadaniem 1. Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP). Zadania realizowane są w kraju i za granicą. Flota statków powietrznych 1. BLTr jest sukcesywnie powiększana o nowoczesne samoloty, a personel służby inżynieryjno-lotniczej bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, również międzynarodowych.
Ponadto, personelowi wykonującemu bezpośrednią obsługę statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu o statusie „HEAD”, przysługuje
w charakterze stałym, dodatek specjalny z mnożnikiem 0,20 kwoty bazowej.


Tel. do kontaktów z JW, w celu uzgodnienia terminu kwalifikacji:

 • w korpusie oficerów: 261-821-739;
 • w korpusie podoficerów: 261-821-397.

 • 100. batalion łączności w Wałczu - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie podoficerów,

tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.


 • 18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała -17 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia 2019 r.,

- w korpusie szeregowych,

tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej Toruń - każdy piątek od 24 maja 2019 r., od godz. 8.30 do godz. 12.00,

- w korpusie oficerów.

tel. 261-432-625, 261-432-626, 887-751-397,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 2568 11 pułk Artylerii w Węgorzewie, ul. J. Bema 7 - w każdą środę miesiąca 2019 r. o godz. 7.30,

- w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych,

tel. JW: 261-337-250, 261-337-130,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 3411 Grójec - w każdy wtorek i czwartek 2019 r. od godz. 08.00,

- w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych,

tel. JW: 261-513-485, 261-513-441,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4686 Kraków - UWAGA! zmiana terminu z 9 na 16 października, 13 listopada, 11 grudnia 2019 od godz. 8.00,

- w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych,

tel. JW 261-134-867,

tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 - każdy piątek miesiąca 2019r., godz. 8.30,

- w korpusie szeregowych zawodowych,

tel. JW 261-167-714,   
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4115 Gliwice - po uzgodnieniu telefonicznym w dniach - 16 i 23 października, 13 i 20 listopada, 4 i 11 grudnia 2019 r., godz. 8.00,

- w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

 

Nazwa komórki/ stanowiwska SW1 SW2 KLAUZULA
PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 54D21   ŚCIŚLE TAJNE
KIEROWNIK KANCELARII 29A21   ŚCIŚLE TAJNE
DOWÓDCA PLUTONU 32B25   TAJNE
DOWÓDCA OBSŁUGI URZĄDZENIA TRENINGOWEGO 20D27   POUFNE
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU/ INSTRUKTOR 20C24 20C25 NIEWYMAGANE
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU 20C24   NIEWYMAGANE
DOWÓDCA PLUTONU 20D04   TAJNE
DOWÓDCA PLUTONU 20D03   POUFNE
ELEKTROMECHANIK 34T64   NIEWYMAGANE

 

tel. JW 261-111-726,   
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 

 • Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP Warszawa- po uzgodnieniu telefonicznym,

tel. JW 261-892-528, 261-892-762,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 1 Baza Lotnictwa Transportowego (JW 4198) Warszawa- po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerów i podoficerów,
tel. JW 261-821-397,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 5004 (Dywizjon Okrętów Bojowych) Gdynia - Oksywie - po uzgodnieniu telefonicznym.

tel. JW: 261-262-173, 261-262-970,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4071 11 Batalion Dowodzenia w m. Żagań - w każdy czwartek miesiąca w 2019 r., godz. 8.00 (czas stawiennictwa na godz. 7.45),


- w korpusie oficerów i podoficerów,

tel. JW: 261-688-360, 261-688-364,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej (JW 3718) Nowy Glinnik - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerów, 
- w korpusie podoficerów,  
tel. JW 261-167-509,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 104 batalion logistyczny Wałcz - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie szeregowych: kierowców kat. C, C+E oraz D, 
tel. JW 261-472-121, 261-472-434,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 16 batalion powietrznodesantowy (JW 4495) Kraków - 12 listopada, 10 grudnia 2019 r. godz. 8.00,

- w korpusie szeregowych,

tel. JW 261-134-602, 261-134-551,   
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 6 bdow (JW 4009) Kraków - 22 października, 5 i 19 listopada, 3 i 17 grudnia 2019 r. godz. 8.00,

- w korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych,


tel. JW 261-135-534, 261-135-538, 261-135-537,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 22 Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork -  po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerskim, 
- w korpusie podoficerskim,
 tel. JW 261-536-249, 261-536-297,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 16 Dywizja Zmechanizowana (JW 2234) Białobrzegi -  po uzgodnieniu telefonicznym,

tel. JW 261-887-468,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4071 Żagań - w każdy czwartek miesiąca 2019 r., od godz. 08.00,

- w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

tel. JW 261-668-364, 261-668-360,  
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Pułk Reprezentacyjny WP Warszawa - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie szeregowych, 

tel. 261-848-731,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Centrum Kształcenia Medycznego Łódź -  po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerskim, 
- w korpusie podoficerskim,

tel. JW 261-444-019,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 3430 Białobrzegi -  po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie szeregowych, 
- w korpusie podoficerskim

tel. JW 261-887-380,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów Lubliniec- po uzgodnieniu telefonicznym,

rekrutacja (do pobrania):


tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 

 • JW 4055 (2 pułk rozpoznawczy) Hrubieszów - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie podoficerskim, 
- w korpusie oficerskim,
 

tel. JW 261-158-269,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 31 WOG Zgierz - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie oficerów,
- w korpusie podoficerów , 
tel. JW 261-442-015,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 4393 Leźnica Wielka - każdy wtorek o godz. 09.00,

- w korpusie szeregowych zawodowych,
 

tel. JW 261-168-204, 261-168-218,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW 1596 Złocieniec - po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach: kierowca BWP, kierowca kat. C, kierowca kat. C+E,

tel. JW 261-465-018,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 15 Brygada Zmechanizowana (JW 3797) Giżycko - każdy poniedziałek o godz. 08.00,

tel. JW 261-335-232,
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (JW 4808) Gołdap - każdy poniedziałek od godz. 10.00,

- w korpusie szeregowych,
tel. JW 261-336-244
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300

 

 • 4 Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk - każdy wtorek i piątek po uzgodnieniu telefonicznym,

- w korpusie podoficerów zawodowych,


tel. JW 261-625-093,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 

 • 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz - każdy wtorek o godz. 08.00,

- w korpusie szeregowych zawodowych,
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie - w każdy czwartek  godz. 08.00,

- w korpusie szeregowych zawodowych,

tel.  JW: 261-686-241,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • 11 pułk artylerii Węgorzewo - każda środa godz. 07.30,

ul. gen. J. Bema 7,
- w korpusie szeregowych zawodowych,

tel.  JW: 261-337-132
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW GROM

tel. JW: 22 689-31-94, 22 689-31-91,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW KOMANDOSÓW

tel. JW: 34 352-03-25,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW FORMOZA

tel. JW: 58 626-68-94,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW AGAT

tel. JW: 32 46-14-31,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.

 

 • JW NIL

tel. JW: 12 455-25-05,
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300.


Bliższych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 261-442-318, 261-442-300.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP