Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje o terenie administrowanym

 

Siedzibą Wojskowej Komendy Uzupełnień są SKIERNIEWICE

 

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach administruje na obszarze 3311 km2 zamieszkałego przez 322 tys. mieszkańców.

 

Skierniewice

Skierniewice są miastem powiatowym w województwie łódzkim nad rzeką Skierniewką, na Równinie Łowicko-Błońskiej, otoczone od północy przez Puszczę Bolimowską, która stanowi fragment Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.


W Skierniewicach funkcjonuje znane na całym świecie centrum nauk ogrodniczych, dzięki znanym na całym świecie placówkom naukowym:

- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

- Instytut Warzywnictwa, które z dniem 1 stycznia 2011 przekształciły się w Instytut Ogrodnictwa.

 

           Dzisiejszy wizerunek miasta kreują nowe inwestycje komunalne, Skierniewice to atrakcyjne miejsce do inwestowania. Przekonali się o tym nie tylko lokalni inwestorzy, ale również znane firmy światowe jak Philips, Yageo, Veka, Pilkington, Vog, ZIPO, Autobar Packaging, i inni.

Skierniewice trzykrotnie zajęły I miejsce w rankingu

         "Liga miast województwa łódzkiego".

 
W mieście funkcjonuje m.in.
    * Ośrodek Sportu i Rekreacji z trzema halami sportowymi i zmodernizowanym stadionem miejskim,
    * Miejska Pływalnia "Nawa",
    * Centrum Sportu i Rekreacji "Classic",
    * Zalew "Zadębie" z nowoczesnym torem regatowym.

 

Powiat skierniewicki ziemski

Powiat skierniewicki leży we wschodniej i północno - wschodniej części województwa łódzkiego.

Na powiat skierniewicki ziemski składa się 9 gmin wiejskich:
- Bolimów, - Głuchów, - Godzianów, - Kowiesy, - Lipce Reymontowskie, - Maków, - Nowy Kawęczyn, - Skierniewice, - Słupia.

           Na mapie administarcyjnej powiat skierniewicki pojawił się na mocy ukazu z 31 grudnia 1866 r. w nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego. Uroczystość inauguracji pierwszego urzędu powiatowego odbyła się w dniu 13 stycznia 1867 r.

           Siedzibą władz powiatu skierniewickiego ziemskiego są Skierniewice - miasto na prawach oddzielnego powiatu grodzkiego położone nad rzeką Skierniewką, na Równinie Łowicko - Błońskiej, osada wzmiankowana  po raz pierwszy w 1359 r. jako wieś należąca do arcybiskupów gnieźnieńskich.

 

 

POWIAT KUTNOWSKI

Powiat Kutnowski leży niemalże w geomatrycznym środku Polski u zbiegu transeuropejskich szlaków komunikacyjnych: drogi nr 1 (Gdańsk-Wiedeń), drogi nr 2 (Berlin-Warszawa-Moskwa) oraz linii kolejowej E-20, która łączy Paryż z Moskwą.

     

 Powiat położony jest w północnej części województwa łódzkiego.


            W jego administracyjnych granicach zbiegają sie odrębne regiony geograficzne - Równina Kutnowska oddzielona od zachodu morenami kutnowskimi od Wysoczyzny Kłodawskiej, a rzeką Bzurą od Równiny Łowicko-Błońskiej.
Powiatu złożony jest z 11 gmin - 8 wiejskich (Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, gm. Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce) i 3 miast (Krośniewice, Kutno, Żychlin).

           Powiat Kutnowski to znakomity obszar rolniczy, obdarowany żyznymi glebami, ale co za tym idzie niskim stopniem zalesienia. Spośród 886 km2 powierzchni powiatu użytki rolne stanowią 85% areału, a lasy tylko 4,8%.


Atrakcje turystyczne

Gmina Bedlno


    * grodziska w Bedlnie i Orłowie;
    * Bedlno - zespół dworski, park;
   

Gmina Dąbrowice


    * ratusz z I połowy XIX w.;

   
Gmina Krośniewice


    * zespół pałacowo - parkowy Rembielińskiego w Krośniewicach, park z I połowy XIX w., neobarokowy, piętrowy, kiedyś zwieńczony mansardowym dachem. W parku znajduje się najstarszy w Polsce pomnik - obelisk wzniesiony ku czci księcia Józefa Poniatowskiego, ufundowany w 1814 roku przez Rajmunda Rembielińskiego;
    * Krośniewicka Kolej Dojazdowa - największa w Polsce stacja wąskotorowa z przełomu XIX i XXw.;
    * zespoły pałacowo - parkowe w Głazowie, Miłonicach, Głogowie, Jankowicach i Skłótach;
    * zachowany budynek w Krośniewicach, w którym urodził się gen. Władysław Anders.

 Gmina Krzyżanów

    * Krzyżanów: dwór;
    * Siemienice: zespół pałacowo - parkowy, dom rządcy, zespół folwarczny;
    * Kaszewy Kościelne: dwór, plebania;
    * Rustów: dom rządcy.


 Gmina Łanięta


    * Ruiny XIX-wiecznego dworu we wsi Kąty
    * stanowisko archeologiczne we wsi Anielin
    * Pomnik poświęcony ofiarom strajku rolnego w 1905r.
 

 Gmina Oporów

    * park w Oporowie, w którym znajduje się Muzeum - Zamek w Oporowie;
    * kościół i klasztor paulinów w Oporowie.

 
 Gmina i Miasto Żychlin


    * Śleszyn Wielki - Zespół Pałacowy w stylu klasycystycznym z początku XIX w.;
    * Żychlin - dwór Pruszków z II połowy XIX w., kilka kamieniczek mieszczańskich, oznaczonych nr 24-27 z I połowy XIX w. z oryginalnymi okiennicami i drzwiami;
    * Żychlin - obiekty fabryczne Cukrowni Walentynów z II połowy XIX w.,
    * Dobrzelin - zespół obiektów Cukrowni "Dobrzelin";
    * Żychlin - Zespół Kościoła Par. P.W.Ś.W. Piotra i Pawła - w stylu barokowym z 1782r.;
    * Śleszyn - Zespół Kościoła P.W.ŚW. Aleksandra z I poł. XIX w. - w stylu klasycystycznym z 1836r.;
    * Żychlin - Grób skrzynkowy Kultury Łużycko - Pomorskiej z czasów V w. p.n.e.).

POWIAT ŁOWICKI

Powiat Łowicki położony jest na Mazowszu, pomiędzy dwoma największymi miastami Polski -Warszawą i Łodzią,  w rejonie skrzyżowania obecnych dróg krajowych i planowanych autostrad Wschód – Zachód A2 (Terespol - Świecko) i Północ – Południe A1 (Gdańsk – Gorzyce).

 

                Ziemia Łowicka w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej odgrywała niepoślednią rolę już od początków państwa polskiego. Od XII do XVIII wieku miasto i jego okolice stanowiły własność arcybiskupów gnieźnieńskich, a od roku 1572 miasto Łowicz w okresie bezkrólewia pełniło funkcję „drugiej stolicy” Polski, a prymas funkcję „interrexa”.

 

               Na tym terenie tworzyli najwięksi artyści ówczesnej Rzeczypospolitej: Canavesi, Michałowicz, van den Block, Poncino, Tylman z Gameren, Palloni, Schreger, Plersch. Ślady ich działalności zachowane w doskonałym stanie można oglądać na terenie Powiatu Łowickiego. Za przykład może służyć pałac Radziwiłłów w Nieborowie wg projektu Tylmana z Gameren. Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie można z całą pewnością uważać za architektoniczną  wizytówkę Ziemi Łowickiej, jednakże jest to tylko jedno z wielu miejsc godnych polecenia uwadze turysty. W odległej o 5 km od pałacu Arkadii znajduje się park romantyczno-sentymentalny założony przez Helenę Radziwiłłową z Przeździeckich, zaprojektowany między innymi przez Sz. B. Zuga i H. Ittara.


                 Miejsc, w których można natknąć się na ślady historii jest na Ziemi Łowickiej zdecydowanie więcej. Warto wspomnieć chociażby o tych najważniejszych: kaplica wczesnobarokowa w Domaniewicach, klasycystyczny pałac Walewskich w Walewicach – miejsce narodzin syna cesarza Napoleona I, pałac Łączyńskich w Kiernozi, gdzie z rąk ojca Fryderyka Chopina pobierała nauki Maria Walewska, dworek rodziny Bacciarelli w Osieku, wieś Boczki – miejsce urodzenia Józefa Chełmońskiego, Skansen w Maurzycach oraz unikatowe, prywatne muzeum ruchomych rzeźb w Sromowie.

 

                  Miejscem, którego nie można pominąć odwiedzając Powiat Łowicki jest Łowicz. Dawna siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, w której zachowało się w doskonałym stanie wiele zabytków architektury sakralnej i świeckiej, posiada bazylikę mniejszą - miejsce pochówku 12 prymasów Polski.

            Trudno też ominąć w swych wędrówkach Muzeum w Łowiczu, gdzie znajdują się kolekcje etnograficzne dające świadectwo bogatej historii oraz kultury materialnej mieszkańców.

            Ziemia Łowicka to miejsce, które zadowoli najbardziej wybrednych turystów. W piękne mazowieckie krajobrazy wpisane są cenne zabytki architektoniczne. Możliwość aktywnego wypoczynku mają turyści preferujący piesze wędrówki, wycieczki rowerowe bądź też jazdę konną.

            Powiat Łowicki w przeważającej części jest obszarem typowo rolniczym o historycznie rozwiniętej kulturze agrarnej. Wiodącą pozycję mają więc przedsiębiorstwa reprezentujące branże przetwórstwa rolno-spożywczego. Firmy takie jak: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Firma "Bracia Urbanek", Agros Nova Sp. z o.o.  wytwarzające markowe produkty oraz mające ugruntowaną pozycję w kraju oraz poza jego granicami są wizytówką Powiatu Łowickiego oraz przykładem dobrej kooperacji z wieloma producentami rolnymi.

ZABYTKI  NA  ZIEMI  ŁOWICKIEJ

Arkadia - park romantyczno-sentymentalny założony w roku 1778 przez księżnę Helenę Radziwiłłową z Przeździeckich. Na jej zlecenie wzniesione zostały budowle zaprojektowane m. in. przez Szymona Bogumiła Zuga i Henryka Ittara: Świątynia Diany - w jej wnętrzu plafon Jana Piotra Norblina, Akwedukt, Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki z Grotą Sybilli, Łuk Kamienny i Dom Murgrabiego.


           

Nieborów - zespół pałacowo-parkowy, pałac barokowy z końca XVIIw. wzniesiony przez arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Od roku 1774 we władaniu Radziwiłłów. Kolekcja obrazów mistrzów europejskich, sztuki użytkowej i zdobniczej. Biblioteka starodruków - ponad 10 tys. woluminów dzieł polskich i obcych. Za pałacem ogród francuski z lapidariami i rzeźbami kamiennymi, za kanałem ogród w stylu angielskim. Do kompleksu pałacowego należą także; oranżeria, browar i spichlerz z końca XVIIIw. W budynku dawnego browaru znajduje się obecnie wystawa majoliki nieborowskiej.

 

Sromów - Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich założone przez artystę ludowego Juliana Brzozowskiego. W czterech pawilonach zgromadzona została kolekcja ponad 400 ruchomych rzeźb ludowych przedstawiających sceny z życia wsi łowickiej, wykonanych przez J. Brzozowskiego i pozostałych członków rodziny.

 

Skansen w Maurzycach - prezentuje zabudowę charakterystyczną dla wsi łowickiej. Podzielony został na dwie części zakładające ukazanie dwóch układów przestrzennych, z których pierwsza prezentuje XVIII/XIX w. wieś pańszczyźnianą o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym, a druga XIX/XX w. wieś pokomasacyjną, tzw. ulicówkę. Nieopodal skansenu, na rzece Słudwii, usytuowany jeden z najsłynniejszych mostów w Polsce - zabytek klasy "0", pierwszy na świecie most drogowy, spawany wg projektu inż. Stefana Bryły.

 

Kiernozia - pałac klasycystyczny, miejsce urodzenia Marii Łączyńskiej - późniejszej Pani Walewskiej. Pałac Łączyńskich wraz z otaczającym parkiem pochodzi z pierwszej połowy XIX w. W parku znajduje się kopiec usypany ku czci Tadeusza Kościuszki. W Kiernozi znajduje się również XVI wieczny kościół, zbudowany w stylu gotyckim, w którym w 1819 r. zostały złożone szczątki Marii Walewskiej.

 

Walewice - klasycystyczny pałac fundacji szambelana króla Stanisława Augusta - Anastazego Walewskiego z roku 1783, zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego. Kompleks zabudowań składa się z pałacu, stajni i powozowni z 2 połowy XIX w. oraz budynków gospodarczych, krochmalni i spichlerza z końca XVIII w. W Walewicach zamieszkiwała Maria z Łączyńskich Walewska, tu też przyszedł na świat syn cesarza Napoleona Bonaparte - Aleksander Colonna-Walewski. Obecnie pałac z całym kompleksem zabudowań oraz parkiem jest siedzibą spółki "Stadnina Koni Walewice" zajmującej się hodowlą koni półkrwi arabskiej.

 

Bielawy - kościół gotycki wzniesiony w 1403 r. z fundacji Wojciecha Bielawskiego, należy do cenniejszych zabytków sakralnych o cechach tzw. gotyku mazowieckiego. Wewnątrz barokowe ołtarze z XVIII w., ponadto kościół zdobią rzeźby i obrazy głównie z XVII i XVIII w. Płyta nagrobna z piaskowca, poświęcona Maciejowi z Bielaw - kasztelanowi łęczyckiemu, uznawana za najstarszą na Mazowszu. Obok drewniana dzwonnica z XVIII w. i dzwon z 1531 r.

 

POWIAT RAWSKI

Powiat rawski leży we wschodniej części województwa łódzkiego. Graniczy z 2-ma innymi powiatami województwa łódzkiego: skierniewickim i tomaszowskim oraz powiatami: grójeckim i żyradowskim, wchodzącymi w skład województwa mazowieckiego.


Na powiat rawski składają się:
   - miasto (gmina miejska) Rawa Mazowiecka,
   - miasto i gmina Biała Rawska

oraz 4 gminy wiejskie z siedzibami w:

- Cielądzu, - Rawie Mazowieckiej,
- Regnowie,
- Sadkowicach.


            Rawa Mazowiecka to jeden z najstarszych grodów na Mazowszu. Pierwsza historyczna wzmianka o Rawie pochodzi z 1228 r. Wówczas w dokumencie księżnej sandomierskiej Grzymisławy wspomniany został bliżej nieznany "Boguslaus de Rava", czyli Bogusław z Rawy.

              


Będąc w Rawie Mazowieckiej warto zobaczyć:

# grodzisko "Anielska Góra" - wczesnośredniowieczne grodzisko położone około 1.8 kilometra na południowy wschód od rynku, na skraju miasta. Pozostałością dawnego grodu rawskiego jest wysoki na 11 metrów, ścięty stożek na planie zbliżonym do kwadratu, otoczony częsciowo zachowanymi: fosą i wałem zewnętrznym o wysokości 4 metrów. Wejście do dawnego grodu znajdowało się od strony północnej.

# ruiny zamku książąt mazowieckich - średniowieczny zamek w Rawie wzniesiono na sztucznym usypisku nad rzeka Rawką, w celu wzmocnienia obronności południowo - zachodniego Mazowsza. Zamek przeznaczony był na rezydencję panującego i siedzibę urzędów księstwa. Jak twierdzi kronikarz Janko z Czarnkowa zamek wzniósł prawdopodobnie książę mazowiecki Siemowit IV. Niektórzy historycy - w tym Jan Długosz - uważają jednak, że fundatorem rawskiego zamku był sam król Kazimierz Wielki.

# Muzeum Ziemi Rawskiej zlokalizowane w willi Tadeusza Frankiewicza wzniesionej w 1930 r. wg projektu Romana Moszyńskiego. Rawskie muzeum prezentuje znaleziska archeologiczne, eksponaty z zakresu etnografii, historii i historii sztuki, numizmaty oraz pamiątki związane z Rawą Mazowiecką i regionem rawskim.

# Ratusz Miejski - neoklasycystyczny budynek pochodzący z 1. połowy XIX stulecia, zaprojektowany przez Bonifacego Witkowskiego a przebudowany w 1929 r. oraz zabytkowe kamienice stojące przy rawskim rynku, tworzące wraz z otoczeniem zespół zabudowy staromiejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP