Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojska-obrony-terytorialnej


Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych,
 będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego,
 jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000,
a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad
podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek
 zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć - w 2019 roku.

 

Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można składać w formie papierowej
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub skorzystać z platformy ePUAP,
czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl

Wszystkie osoby zainteresowane
Terytorialną Służbą Wojskową mogą uzyskać
szczegółowe informacje w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach:

  • zgłaszając się osobiście
  • dzwoniąc pod nr telefonów: 

P. Małgorzata Masłowska 261-442-332

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP