Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty oraz wzory wniosków

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I ICH WZORY

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

 1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;
 2. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
 4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
 5. Zezwolenie dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie szkolenia;

 

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ODBYCIE PRAKTYKI:

 1. Wniosek do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON - załącznik nr 2;
 2. Dokument stanowiący prawna podstawę zwolnienia żołnierza z zawodowej słuzby wojskowej w okreslonym czasie (wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, decyzja o zawarciu kontraktu lub kadencji)
 3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o liczbie lat zawodowej służby wojskowej;
 4. Zaświadczenie z firmy (instytucji), że wyraża ona zgodę na odbycie przez zainteresowanego praktyki w określonym czasie i na jednoznacznie określonym stanowisku;

 

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

 1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;
 2. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 3. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
 4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

 

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ MAŁŻONKA ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

 1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;
 2. Skrócony odpis aktu małżeństwa;
 3. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
 4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ DZIECKO POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, UBIEGAJĄCE SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:

 1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia;
 3. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza;
 4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:

 1. oświadczenie o stanie cywilnym;
 2. zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

 

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO Z CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O SFINANSOWANIE SZKOLENIA (PRZEKWALIFIKOWANIA):

 1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik nr 1;
 2. Wyciąg z rozkazu dowódcy JW, w której ostatnio pełnił czynną służbę wojskową, o zwolnieniu z tej służby;
 3. Decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa;
 4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
 5. Zaświadczenie o inwalidztwie (ewentualnie).

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W ZATRUDNIENIU: - załącznik nr 3

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP