Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
2020

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach prowadzi nabór dotyczący przeszkalania kursowego kadry rezerwy w 2020r.

Głównym celem szkolenia kadry rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP, w tym tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnych oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

1. Oficerskie

Kursy oficerskie przeznaczone są dla żołnierzy rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz wyszkolenie wojskowe, zawód lub wykształcenie zbieżne ze specjalnościami wojskowymi, w których będą szkoleni. W pierwszej kolejności podoficerowie rezerwy. Kandydaci powinni dodatkowo spełniać następujące wymagania: pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, posiadają wiek pozwalający na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat. Na kurs oficerski w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej, dopuszczeni są również kandydaci, bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie wyższe i zawód lub wykształcenie o kierunku zbliżonym do specjalności  wojskowej, w której będą szkoleni.


2. Podoficerskie


Kandydaci powinni mieć odbytą czynną służbę wojskową, posiadać wykształcenie średnie i nadany przydział mobilizacyjny, oraz posiadać wyszkolenie wojskowe, zawód lub wykształcenie zbieżne ze specjalnościami wojskowymi występującymi w potrzebach jednostek wojskowych. Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym i Żandarmerii Wojskowej dopuszczeni są również kandydaci, bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie średnie i zawód lub wykształcenie o kierunku zbliżonym do specjalności wojskowych, w których będą szkoleni.  


Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na w/w kursy jest złożenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Skierniewicach pisemnego wniosku o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie.

Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

We wniosku należy podać:


1. stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca,
2. datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
3. kod pocztowy i adres zamieszkania,
4. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
5. aktualne miejsce pracy, 6.wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej.

 


 

 

PLAN KURSÓW PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2020 R.

DLA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SKIERNIEWICACH

 

Plan kursów przeszkolenia kadr rezerwy w 2020 r. dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach

 

Kursy na pierwszy stopień oficerski (ppor.):

 

1)    Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

 

- d-ca plutonu (SW 20D01) - termin kursu (07.01 - 27.03.2020 r.);

- d-ca plutonu (SW 20B01) - termin kursu (28.09 - 18.12.2020 r.).

 

Kurs doskonalenia (dla oficerów rezerwy):

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 

- oficer sztabu batalionu ochrony (SW20B01) - termin kursu (01.10 – 30.10.2020 r.).

 

Kurs przekwalifikowania (dla oficerów rezerwy):

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 

- oficer terenowych organów administracji wojskowej (SW 54B01/54C01) - termin kursu (02.11 - 01.12.2020 r.).

 

Kurs na pierwszy stopień podoficerski (kpr.):

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

 

- d-ca drużyny (SW 38A21) - termin kursu (21.09 - 04.12.2020 r.).

 

>> WNIOSEK do pobrania <<

 

Uczestnikom kursów przysługują wszystkie uprawnienia przysługujące żołnierzom rezerwy uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych.

 

 

Szczegółowa informacja w WKU w Skierniewicach pod nr tel. 261-442-327

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP