Wojskowa Komenda Uzupełnień w SkierniewicachZgodne rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 74).

strukturę organizacyjną Wojskowej Komendy Uzupełnień tworzą wydziały:

1) Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami;
2) Rekrutacji.

Do kierowniczych stanowisk Wojskowej Komendy Uzupełnień należą:

1) Wojskowy Komendant Uzupełnień;
2) Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień – Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami;
3) Szef Wydziału Rekrutacji.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP