Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach:

1.    Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 945 z późn. zm.);
2.    Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1541);
3.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 74).

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP