Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 stycznia 2020
Kwalifikacja Wojskowa 2020KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

W dniu 4 października 2019r. wydane zostało rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r.

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1981).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 

 Do kwalifikacji wojskowej w 2020r. obowiązek stawienia się mają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. Osoby urodzone w latach 1999 – 2000:
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
   i złożyły one wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 1. Kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  

W dniu 3 grudnia 2019 r. wydane zostało 

Obwieszczenie Nr 26/2019 Wojewody Łódzkiego  
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 
na obszarze województwa łódzkiego.

  

Zgodnie z ww. obwieszczeniem kwalifikacja wojskowa na terenie województwa łódzkiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych).

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Skierniewicach działają następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

1.Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie, 02.03.2020 - 25.03.2020 r., ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Kutnie, ul. Jagiełly 2, 99-300 Kutno.

 

 

2. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Skierniewice, 02.03.2020 - 13.03.2020 r. ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice.

 

3. Powiatowa Komisja Lekarska w Rawie Mazowieckiej, 24.03.2020 - 07.04.2020 r. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka.
4. Powiatowa Komisja Lekarska w Łowiczu, 02.04.2020 - 28.04.2020 r., Hostel Lovicz, ul. Warszawska 9a, 99-400 Łowicz.
5. Powiatowa Komisja Lekarska w Skierniewicach. 16.04.2020 - 28.04.2020 r. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul.Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

 

 

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP