Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 czerwca 2020
Uruchomienie platformy szkoleniowej rezerw osobowych.

Informujemy o możliwości zgłaszania się do udziału w dobrowolnym szkoleniu na odległość realizowanym z wykorzystaniem Platformy szkoleniowej rezerw osobowych.

Adres internetowy platformy: https://szkolenierezerw.elearning.wp.mil.pl

Na platformie, w kategorii Kursy otwarte, dostępne są szkolenia z wymienionych poniżej przedmiotów do dobrowolnego wykorzystania przez osoby stanowiące rezerwy osobowe:

 • Kształcenie obywatelskie;
 • Regulaminy;
 • Metodyka szkolenia wojskowego;
 • Szkolenie strzeleckie;
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie;
 • Obrona przed bronią masowego rażenia (OBPMR);
 • Powszechna obrona przeciwlotnicza (POPL);
 • Łączność;
 • Ochrona i obrona obiektów;
 • Ochrona informacji niejawnych;
 • Szkolenie medyczne.

Uzyskanie dostępu do bazy kursów wymaga założenia konta na platformie e-learningowej, ponieważ zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) zasoby platformy podlegają ochronie prawnej.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu zdalnym, należy przesłać dane autoryzacyjne imię, nazwisko i adres e-mail do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień (link do wykazu WKU >>> https://terytorialsi.wp.mil.pl/wku), w przypadku WKU w Skierniewicach na adres e-mail: wkuskierniewice@ron.mil.pl lub osobiście.

 

tekst: WKU w Skierniewicach.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP