Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 stycznia 2020
Ferie z wojskiem 


W okresie ferii zimowych w 2020 r. na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim, prowadzona będzie akcja pn. "Ferie z wojskiem" w poniżej wymienionych jednostkach:

- 25 BKPow. Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72 - w dniu 17.01.2020 r.

- 32 BLT Łask, Łask ul. 9 maja 95, w dniach 13-26.01.2020 r.

- WCKM Łódź, Łódź, Al. 1 Maja 90, w dniu 15.01.2020 r.

 

Ponadto, jednostki wojskowe z województwa łódzkiego zaplanowały w okresie ferii zimowych następujące przedsięwzięcia:

 

Jednostka wojskowa

Termin

realizacji

Miejsce realizacji Opis przedsięwzięcia

JW Nr 1551

Tel. 261 611 749,

261 611 541

16.01

23.01

Sieradz, Biblioteka Powiatowa w Sieradzu

Promocja służby wojskowej, spotkanie z żołnierzami.

JW Nr 1551

Tel. 261 611 749,

261 611 541

24.01

Sieradz, Biblioteka Powiatowa w Sieradzu

Dni otwarte koszar - pokaz sprzętu łączności 

i uzbrojenia oraz indywidualnego wyposażenia żołnierza.

3. Regionalna Baza Logistyczna

tel. 261 137 585

13.12.2019 r.

-

23.02.2020 r. 

Regny (teren Składu 3. RBLog)

- w terminach ustalonych z kierownikami placówek oświatowych zostaną przeprowadzone spotkania żołnierzy z dziećmi i młodzieżą szkolną na temat różnych form służby wojskowej, symboli narodowych i wojskowych.

- zaprezentowane zostaną również elementy musztry wojskowej.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP